NOVO !!!
MEDLAB Subotica na novoj lokaciji
Nikole Kujundžića 6a (iza Katedrale)
tel. 024 551 502, 024 523 084


MEDLAB Sport - Sportski preglediMaternitTGENOME

- najsavršeniji neinvazivni prenatalni test na svetu iz krvi majke
Safe gene Balkan, Srbija
sequenom USA